Misiune şi obiective


Departamentul de Relatii Institutionale Universitare

Misiunea drmp este de promovare a ofertei educaționale a UVT , susținerea relației cu mediul preuniversitar, asigurarea cadrului pentru susținerea dezvoltării carierei studenților si dezvoltarea activităților culturale, artistice si sportive ale UVT

drmp are ca obiectiv principal organizarea activităţilor de susținere si promovare a UVT in mediul preuniversitar si in diverse comunități si a activităţilor cu caracter cultural, artistic si sportiv pentru comunitatea UVT